För att kompensera för den plast som finns i vår förpackning har vi valt att stötta Sodo-Humbo trädåterplanteringsprojektet i Etiopien. 

Dejunked klimatkompensering certifikat